Huolto

Pohjoisen sääolosuhteet altistavat niin sadevesijärjestelmät kuin kattoturvallisuus-tuotteetkin monenlaisille rasituksille.

Laadukkaat materiaalit pitävät kyllä pintansa, mutta parhaidenkin tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää säännöllisen huoltamisen avulla.

1. Roskien poisto

Sadevesijärjestelmä toimii yleensä itse itsensä puhdistajana sadeveden avulla. Joskus kuitenkin puun lehdet, oksat ja muut mahdolliset epäpuhtaudet ”juuttuvat” sadevesijärjestelmään ja järjestelmä alkaa tukkeutua. Siksi sadevesijärjestelmä kannattaa puhdistaa roskista säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Puhdistamistarve on aivan erityinen silloin, kun rakennuksen välittömässä läheisyydessä on korkeita puita. Puhdistusoperaatio on onnistunut silloin, kun vesi pääsee taas vapaasti virtaamaan järjestelmässä!

2. Pesu

Sadevesijärjestelmä on jatkuvasti alttiina ilman epäpuhtauksille ja saasteille. Siksi sadevesijärjestelmä on hyvä pestä roskien poiston yhteydessä. Likaantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla ja vedellä. Lopuksi koko sadevesijärjestelmä on syytä huuhdella pelkällä vedellä.

3. Kiinnitysten tarkastaminen

Koska sadevesijärjestelmät, järjestelmätikkaat ja kattoturvallisuustuotteet altistuvat usein kovallekin rasitukselle, on niiden kiinnitykset hyvä tarkastaa säännöllisesti. Käymällä läpi kaikki kiinnityskohdat ja tarvittaessa kiristämällä ne, voidaan varmistua tuotteiden käyttöturvallisuudesta.

4. Kunnon tarkastaminen

Parhaatkaan tuotteet eivät ole ikuisia! Sadevesijärjestelmän, järjestelmätikkaiden ja kattoturvallisuustuotteiden kuntoa kannattaa seurata vuosittain. Jos tuote alkaa osoittamaan loppuun kulumisen merkkejä, on se syytä uusia heti. Kannattaa huomioida, että huonokuntoisella tuotteella ei ole turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia!

5. Lumen poisto

Yleensä lunta ei tarvitse poistaa katolta säännöllisesti. Joskus lämpötilan nopeat vaihtumiset synnyttävät katoille kuitenkin runsaita ”nuoskalumi” kasoja, jotka on syytä poistaa katolta ihmistyövoimalla. Tällaiset kasat saattavat aiheuttaa esimerkiksi lumiesteiden vääntymisiä.

Lumi on poistettava lumiesteiden yläpuolelta ja lapetikkaiden molemmilta sivuilta riittävän usein. Lisäksi lumiesteen molemmille puolille tulee lumeen tehdä ”väylät”, jotta kyseisen kohdan lumieste ei pidätä koko lappeen lumimassoja.

Toni
Niko